قار قار - افسانه شعبان نژاد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

قار قار

دار دار خبر دار

اومد صدای قار قار

گلاغه گفت : خدا جون

شلوغه این خیابون

کلاغه پا شد از جاش

پنبه گذاشت تو گوشاش

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :