فرشته های کوچک - سعید عسگری

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

فرشته های کوچک

 فرشته های کوچک

توی صف نمازند

مثل تمام گلها

چه باصفا و نازند

 

چادرهای گلی گلی

بال های آنها شده

بال های زیبایشان

رو به خدا وا شده

 

غنچه لب هایشان

بوی خدا می دهد

بوی خوش ربنا

بوی دعا می دهد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :