غذای نوزاد هفت ماهه - برنامه غذایی نوزاد 7 ماه

غذای نوزاد هفت ماهه - برنامه غذایی نوزاد 7 ماه

شروع غذاهای کمکی برای نوزادان از پایان 6 ماهگی و ابتدای هفت ماهگی آغاز میشود. شروع غذاي كمكي با فرني آرد برنج است كه روز اول از يك قاشق مرباخوري يك بار در روز (ظهر) ...

برنامه غذایی کودک 7 ماهه

برنامه غذایی کودک 7 ماهه

 چگونه بايد غذاي كمكي را شروع كرد و ادامه داد؟
غذاي كمكي در پايان 6 ماهگي (180 روزگي) شروع مي شود و همزمان با شروع غذاي كمكي تغذيه با شير مادر همچنان مكرر و برحسب ميل و تقاضاي شيرخوار، ادامه داشته و حتي دفعات تغذيه با شير مادر افزايش مي يابد.

هفته اول ماه هفتم

شروع غذاي كمكي با فرني آرد برنج است كه روز اول از يك قاشق مرباخوري يك بار در روز (ظهر) شروع شده و كم كم به مقدار و دفعات آن اضافه مي شود. به طوري كه روز دوم به دو قاشق مربا خوري (يك قاشق ظهر و يك قاشق عصر)، روز سوم به سه قاشق مرباخوري (ظهر و عصر و شب هر بار يك قاشق)، روز چهارم به 4 قاشق مرباخوري (صبح، ظهر، عصر و شب هر بار يك قاشق) روز پنجم به 8 قاشق مرباخوري (صبح، ظهر، عصرو شب هر بار 2 قاشق) و روز ششم و هفتم به 12 قاشق مرباخوري (صبح، ظهر، عصر و شب هر بار 3 قاشق) مي رسد.

توجه:

با شروع غذاي كمكي، دادن آب جوشيده خنك شده به دفعات و حجم مورد علاقه شيرخوار، لازم است.
علاوه بر قطره مولتي ويتامين (15 تا 25 قطره در روز) استفاده از قطره آهن (15قطره در روز) يا شربت آهن به مقدار cc 5 /1 (معادل 5/12 ميلي گرم) ضروري است.
اگر از قطره هايي استفاده مي شود كه هم مولتي ويتامين و هم آهن دارند 30 قطره در روز كافي بوده و نيازي به استفاده از قطره يا شربت آهن و يا ويتامين به طور جداگانه نيست.
توصيه مي شود دادن قطره آهن و قطره مولتي ويتامين به كودك، تا 2 سالگي ادامه داشته باشد.
بعد از دادن قطره يا شربت آهن به شيرخوار علاوه بر خوراندن كمي آب جوشيده سالم به او، بايد دندان هاي او را با پارچه تميزي پاك كرد يا مسواك زد. 

غذاي كودك در هفت ماهگي

برنامه غذایی نوزاد 7 ماهه

مواد لازم
فرني
1- آرد برنج يك قاشق مرباخوري سرصاف

2- شكر نصف قاشق مرباخوري سرصاف

3- شير (ترجيحاً شير مادر) 5 قاشق مرباخوري
حريره بادام
بادام شيرين 5 عدد

آرد برنج يك قاشق مرباخوري سرصاف

شكر نصف قاشق مرباخوري سرصاف

شيرپاستوريزه 120 سي سي معادل نصف ليوان معمولي

چگونگی تهیه
شروع غذاي كمكي با فرني آرد برنج است كه روز اول از يك قاشق مرباخوري يك بار در روز (ظهر) شروع شده و كم كم به مقدار و دفعات آن اضافه مي‌شود به طوري كه روز دوم به دو قاشق مرباخوري (يك قاشق ظهر و يك قاشق عصر), روز سوم به سه قاشق مرباخوري (ظهر و عصر و شب هر بار يك قاشق), روز چهارم به 4 قاشق مرباخوري (صبح, ظهر, عصر و شب هر بار يك قاشق) روز پنجم به 8 قاشق مرباخوري(صبح, ظهر, عصر و شب هر بار 2 قاشق) و روز ششم و هفتم به 12 قاشق مرباخوري(صبح, ظهر, عصر و شب هر بار 3 قاشق) مي‌رسد.
توجه:1- با شروع غذاي كمكي, دادن آب جوشيده خنك شده به دفعات و حجم مورد علاقه شيرخوار, لازم است.

2- علاوه بر قطره مولتي ويتامين (15 تا 25 قطره در روز) استفاده از قطره آهن (15 قطره در روز) يا شربت آهن به مقدار 5/1 cc (معادل 5/12 ميلي گرم) ضروري است.

3- اگر از قطره‌هايي استفاده مي شود كه هم مولتي ويتامين و هم آهن دارند 30 قطره در روز كافي بوده و نيازي به استفاده از قطره يا شربت آهن و يا ويتامين به طور جداگانه نيست.

4- توصيه مي‌شود دادن قطره آهن و قطره مولتي ويتامين به كودك, تا 2 سالگي ادامه داشته باشد.

5- بعد از دادن قطره يا شربت آهن به شيرخوار علاوه بر خوراندن كمي آب جوشيده سالم به او, بايد دندانهاي او را با پارچه تميزي پاك كرد يا مسواك زد.

طرز تهيه فرني به دو روش دیگر

براي تهيه فرني از 2 روش زير مي‌توان استفاده كرد:
روش اول:

1- آرد برنج يك قاشق مرباخوري سرصاف

2- شكر نصف قاشق مرباخوري سرصاف

3- شير (ترجيحاً شير مادر) 5 قاشق مرباخوري

آرد برنج بايد اول با كمي آب و شكر (به ميزان فوق) كاملاً پخته شود سپس 5 قاشق مرباخوري شير اضافه گردد. قوام فرني بايد كمي بيشتر از شيرمادر باشد. اگر از شيري به جز شير مادر استفاده مي‌شود حتماً بايد قبلاً جوشانده شود.
روش دوم:

1- آرد برنج يك قاشق مرباخوري سرصاف

2- شكر نصف قاشق مرباخوري سرصاف

3- شيرپاستوريزه 120 سي سي (معادل نصف ليوان معمولي)

در اين روش اول 120 سي سي شير پاستوريزه را به مدت 10 دقيقه مي‌جوشانند, سپس آب جوشيده خنك شده را به آن اضافه مي كنند تا حجم شير مجدداً به 120 سي سي برسد بعد آرد و شكر را به شير اضافه مي‌كنند و مجدداً حرارت مي‌دهند تا به قوام فرني برسد.

هفته دوم ماه هفتم

در اين هفته مي‌توان حريره بادام را به رژيم غذايي كودك اضافه نمود. شروع آن نيز مانند فرني از يك قاشق مرباخوري يك بار در روز تا روز ششم و هفتم به 12 قاشق مرباخوري در روز برسد. فراموش نشود كه در اين هفته به تدريج كه مقدار و دفعات تغذيه با حريره بادام افزايش مي‌يابد مقدار و دفعات تغذيه با فرني كم مي‌شود بنابراين در هر وعده و يا در تمام دفعات مي‌توان حريره بادام را جايگزين فرني نمود.
طرز تهيه حريره بادام

بادام شيرين 5 عدد

آرد برنج يك قاشق مرباخوري سرصاف

شكر نصف قاشق مرباخوري سرصاف

شيرپاستوريزه 120 سي سي معادل نصف ليوان معمولي

اول بادام ها را حدود چند ساعت در آب جوش خيس كرده, پوست آن را جدا نموده و نرم مي كنند (با رنده يا هر وسيله ديگري كه در خانه وجود دارد) سپس همراه با آرد برنج و شكر در شير آن قدر مي‌جوشانند تا قوامي مثل فرني پيدا كند.
دو هفته آخر ماه هفتم

ضمن ادامه تغذيه با شير مادر قبل از هر وعده غذاي كمكي, در اين دو هفته شيرخوار با غذاي جديدي آشنا شده و سوپ به رژيم غذايي او اضافه مي شود. بدين ترتيب كه روز اول, صبح و عصر و شب هر بار از سه قاشق مرباخوري فرني يا حريره بادام استفاده مي‌كند و ظهر علاوه بر فرني يا حريره بادام, يك قاشق مرباخوري سوپ هم مي‌خورد. به اين ترتيب هر روز يك قاشق مرباخوري به سوپ ظهر و شب اضافه ولي از فرني يا حريره بادام كم مي شود تا بر حسب اشتهاي كودك, مقدار سوپ به 3 تا 6 قاشق مرباخوري در هر وعده برسد.
براي سهولت كار و رعايت تنوع در غذاي شيرخوار مي‌توان يك روز در ميان از فرني و حريره بادام استفاده كرد.
طرز تهيه سوپ

گوشت بدون چربي به اندازه يك تكه خورشتي(معمولاً به اندازه يك تخم مرغ متوسط) به ترتيب اولويت و ارجحيت گوشت گوسفند, مرغ, گوساله.

برنج يك قاشق مرباخوري

هويج متوسط يك سوم

بعد از اينكه گوشت كمي پخته شد برنج و هويج اضافه مي شود. پس از پختن كامل, بايد همه مواد سوپ را مخلوط و نرم كرد تا به غلظت فرني برسد.
توجه:

1- هر سه روز يك بار يك نوع سبزي به سوپ اضافه مي شود مانند جعفري, گشنيز, لوبيا سبز, كدوسبز, كرفس و …


2- به سوپ, نمك, شكر يا چاشني نبايد اضافه كرد.
3- بهتر است, كدو, كرفس و لوبيا سبز را اول پخته و بعد به سوپ اضافه كنند.
4- سبزي‌ها بايد در آخرين لحظات پخت اضافه شود. در ظرف را نيز مي‌بندند تا ويتامين هاي آن از بين نرود.
5- اسفناج تا يك سالگي مجاز نبوده و نبايد به سوپ شيرخوار اضافه شود. 

منابع : شبکه جهانی جام جم - نی نی سایت 

نظرات بییندگان :