عکس کارتونی پسر بچه برای یادگیری بهتر نقاشی گالری چهارم

عکس کارتونی پسر بچه برای یادگیری بهتر نقاشی گالری چهارم

نقاشی کودکان گاه با نگاه کردن به عکسهای کارتونی بیشتر شکوفا میشود و این منوط به همدلی و همراهی والدین کودک میباشد پس بهتر است همواره راه شکوفایی استعداد فرزندان را هموار کنیم و در این راه

نقاشی کودکان گاه با نگاه کردن به عکسهای کارتونی بیشتر شکوفا میشود و این منوط به همدلی و همراهی والدین کودک میباشد پس بهتر است همواره راه شکوفایی استعداد فرزندان را هموار کنیم و در این راه

چند نکته آموزنده در مورد روانشناسی نقاشی کودکان

اعضاي يک خانواده هماهنگ در نقاشي کودکان هميشه با هم ودر دست هم نشان داده مي شود. کودک خودش را نزديک شخصي نقاشي مي کند که حس نمايد در کنارش راحت است يا او را بيشتر از همه دوست دارد. در نقاشيهاي کودکان هميشه يک شخصيت اصلي وجود دارد که کودک بيشتر بار احساسي خود را، چه به صورت عشق ونيايش، وچه به صورت ترس و دلهره بر او مستقر مي کند. به تصوير کشيدن امامان واهل بيت عليهم السلام و مناسک مذهبي مي تواند بيانگر فضا و محيط تربيتي، حفظ حرمت، قداست، نگرش، ارتباط، اميد، احساس نياز و ياري خواستن از اين بزرگواران باشد

برای دیدن سایر عکسهای کارتونی رو این لینک (عکسهای کارتونی سایت کودکان ما) کلیک کنید


پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

پسر بچه کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

بچه کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

عکس کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

عکسهای کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

شخصیتهای کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

آدمکهای کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

نقاشی کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

نقاشی های کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

پسر کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

عکس پسر کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

عکس پسر بچه کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

عکس شخصیت کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

شخصیت کارتونی

نظرات بییندگان :