عکس کارتونی شخصیت پسر بچه گالری اول

عکس کارتونی شخصیت پسر بچه گالری اول

با الگو گیری از شخصیتهای کارتونی زیر کودکان میتوانند ایده های جدیدی خلق کنند و این باعث میشود بتوانند ذهن خلاق و پویای خود را پرورش دهند . شما نیز با دقت به نقاشی های زیر نگاه کنید و به کودکتان

با الگو گیری از شخصیتهای کارتونی زیر کودکان میتوانند ایده های جدیدی خلق کنند و این باعث میشود بتوانند ذهن خلاق و پویای خود را پرورش دهند 

چند نکته کلیدی در بررسی و روانشناسی نقاشی های کودکان

اضافه كردن يك حيواني كه در حقيقت وجود ندارد معرف كشاننده اي است كه كودك شهامت قبول آن را ندارد. پرخاشگري عليه والدين يا خواهران و برادران غالبا از راه يك حيوان وحشي بيان مي شود.
 نزديكي بين اشخاص و روابط با فاصله:
اگر دو فرد نزديك هم كشيده شود نشان دهنده صميميت بين آنهاست. اگر اين اشخاص دست هاي يكديگر را گرفته باشند يا با هم بازي كنند، درجه صميميت بيشتر است.
اگر كودك با فاصله از ديگران قرار گرفته باشد در برقراري روابط با ديگر افراد خانواده مشكلاتي دارد، پرخاشگري عليه آنها دارد يا خود را از منظومه خانواده حذف شده مي پندارد.

برای دیدن سایر عکسهای کارتونی رو این لینک (عکسهای کارتونی سایت کودکان ما) کلیک کنید


پسر بچه کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

پسر کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

نقاشی کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

عکس کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

شخصیت کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

کاراکتر کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

شخصیتهای کارتونی پسر

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

پسر بچه کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

شخصیت های کارتونی

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

نقاشی کارتونی پسر

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

نقاشی پسر بچه

پسر بچه کارتونی.پسر کارتونی. عکس کارتونی

نظرات بییندگان :