علت التهاب لثه کودکان چیست؟

علت التهاب لثه کودکان چیست؟

ر هنگام التهاب لثه رویشی، مواد غذایی بر روی لثه باقی می‌ماند و پلاک میکروبی به وجود آمده باعث التهاب لثه می‌شود؛ از سویی دیگر، ضربه‌ای که دندان مقابل بر روی لثه متورم وارد می‌کند باعث التهاب

علت التهاب لثه رویشی کودکان چیست؟

التهاب لثه


فارس نیوز:متخصص دندانپزشکی کودکان گفت: در هنگام رویش دندان، لثه کودک برافروخته است که این امر در هنگام رویش دندان‌های آسیایی شیری که بزرگترند بیشتر دیده می‌شود که به این بیماری، التهاب لثه رویشی می‌گویند.
 احمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس اظهار داشت: بیماری‌های لثه در کودکان به دو گروه عمده التهاب لثه و بیماری بافت نگهدارنده دندان تقسیم می‌شود که التهاب لثه می‌تواند به سه مدل زیر دیده شود: التهاب لثه حاد، التهاب لثه مزمن و افزایش حجم لثه.

معاون آموزش تخصصی دانشکده دندانپزشکی تهران گفت: التهاب لثه مزمن می‌تواند بر اثر بیماری‌های ناشی از بی توجهی بهداشت صحیح در فرد رخ دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: وجود جرم و پلاک میکروبی باعث التهاب لثه می‌شود که با رعایت بهداشت و جرم‌زدایی، این التهاب خود به خود بهبود می‌یابد.

متخصص دندانپزشکی کودکان ادامه داد: مادران هنگام رویش دندان در کودکانشان از این موضوع شکایت می‌کنند که لثه کودک برافروخته است. کودک با درد ناشی از رویش دندان نمی‌تواند غذا بخورد و این امر در هنگام رویش دندان‌های آسیایی شیری که بزرگتر هستند بیشتر دیده می‌شود که به این بیماری، التهاب لثه رویشی می‌گویند.

معاون آموزش تخصصی دانشکده دندانپزشکی تهران تصریح کرد: در هنگام التهاب لثه رویشی، مواد غذایی بر روی لثه باقی می‌ماند و پلاک میکروبی به وجود آمده باعث التهاب لثه می‌شود؛ از سویی دیگر، ضربه‌ای که دندان مقابل بر روی لثه متورم وارد می‌کند باعث التهاب لثه می‌شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: از سوی دیگر یک نوع التهاب لثه داریم که مربوط به دوران بلوغ است و در این سن رخ می دهد که به دلیل تغییرات هورمونی و تأثیر هورمون‌ها بر روی بافت لثه است که فرد را با التهاب لثه مرتبط با دوران بلوغ مواجه می‌کند.

جعفری افزود: مهمترین کار در این زمینه، تمیز کردن دندان و رعایت بهداشت است.

نظرات بییندگان :