عروسی - ناصر کشاورز

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

عروسی

وقت غروب است

خورشید زیباست

مثل عروس است

از دور پیداست

 

یک ابر نازک

افتاده رویش

مانند یک تور

بر روی مویش

 

داماد پس کو ؟

او توی راه است

من شک ندارم

آقای ماه است

 

جشن عروسی

در آسمان هاست

صد تا ستاره

مهمان آن هاست

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :