طریقه وضو گرفتن برای دختر خانمها بصورت تصویری

طریقه وضو گرفتن برای دختر خانمها بصورت تصویری

وضو گرفتن آقایون با وضو گرفتن خانمها یه کوچولو فرق میکنه اول اینکه باید آب رو بجای اینکه از پشت آرنجشون بریزن باید بریزن جلو آرنج دوم اینکه باید مواظب باشن وقتی میخوان وضو بگیرن نامحرم نگاهشون

طریقه وضو گرفتن برای دختر خانمها بصورت تصویری

سلام بچه ها امروز میخوام آموزش وضو گرفتن رو بهتون آموزش بدم ولی باید یه نکته رو همیشه تو ذهنتون نگه دارید وضو گرفتن آقایون با وضو گرفتن خانمها یه کوچولو فرق میکنه اول اینکه باید آب رو بجای اینکه از پشت آرنجشون بریزن باید بریزن جلو آرنج دوم اینکه باید مواظب باشن وقتی میخوان وضو بگیرن نامحرم نگاهشون نکنه سوم اینکه باید قبل از وضو گرفتن لاک هاشون رو پاک کنند میدونید چرا ؟ چون آب وضو باید به تمام نقاط برسه و اگه لاک زده باشیم آب به ناخن دست نمیرسه و باعث میشه وضومون باطل بشه

طریقه وضو گرفتن برای دختر خانمها

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

آموزش وضو ,دختران , خانمها , زنان , وضو گرفتن

نظرات بییندگان :