شکیل - ملیحه عزیز پور

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شکیل

گلین بیر شکیل چکک

شکیل ده چیچک چکک

چیچک اوسته کپنک

قانادینی چیل چکک

سونرا گؤزل رنگ لیه ک

اؤیرتمنه پای وئرک

منبع : ماهنامه آفتاب آذربایجان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :