شهر قشنگ ماهیان - جعفر ابراهیمی شاهد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شهر قشنگ ماهیان

در زیر دریا ماهیان

هستند در حال شنا

زرد و سیاه و سرخ و سبز

هستند با هم آشنا

شهر قشنگ ماهیان

دنیای زیر آبهاست

دنیای دریاها فقط

یک قطره از لطف خداست

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :