شعر گل خندون

شعر گل خندون

یه گل اینجا تو گلدونه چه قد خوشحال و خندونه رو اون زنبوره مهمونه داره می پره می خونه

شعر گل خندون

گل خندون

یه گل اینجا تو گلدونه

چه قد خوشحال و خندونه

رو اون زنبوره مهمونه

داره می پره می خونه

می گه زنبوره با صدای وزوز

خیلی خوشگلی ای گل قرمز

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :