شعر گلابی از شاعر عزیز کشورمان مصطفی رحماندوست

شعر گلابی از شاعر عزیز کشورمان مصطفی رحماندوست

خوش مزه و شیرینه میوه ای نازنینه نه سیبه ، نه خیاره

شعر گلابی از شاعر عزیز کشورمان مصطفی رحماندوست

شعر برای کودکان

خوش مزه و شیرینه

میوه ای نازنینه

نه سیبه ، نه خیاره

نه هلو ، نه اناره

گردن باریک داره

کله ای کوچیک داره

شکم نگو ، یه انباره 

به ، چه لطیف و آبداره

دم داره یا دسته داره

توی دلش هسته داره


شعر کوتاه شعر کودکانه شعر کوتاه زیبا شعر بچه ها شعر بچه گانه شعر بچه شعر برای کودکان شعر زیبا کودکانه   اشعارکودکانه اشعار کودکان اشعار کودکانه قدیمی اشعار کودکانه مصطفی رحماندوست داستان کودکانه داستان بچه گانه قصه شب قصه بچه گانه داستان برای کودکان داستان برای بچه ها

نظرات بییندگان :