شعر کودکانه یه پرنده

شعر کودکانه یه پرنده

یه پرنده دوست داره آسمون آبی باشه روزای خوب خدا صاف و آفتابی باشه

شعر کودکانه یه پرنده

پرنده کارتونی

یه  پرنده دوست داره

آسمون  آبی باشه

روزای خوب خدا

صاف و آفتابی باشه

 

 یه  پرنده دوست داره

خوب و مهربون  باشه

شب پیش ستاره ها

روز تو آسمون  باشه

 

یه  پرنده دوست داره

تو دلا غم نباشه

لبا پرخنده باشه

درد و ماتم نباشه

 

یه  پرنده دوست داره

رو  زمین جنگ نباشه

همه دل ها شاد باشن

هیچ دلی تنگ نباشه

 

یه  پرنده دوست داره

قفسش باز بمونه

از قفس فرار کنه

راحت آواز بخونه


تو آسمون پرواز کنه

مهری طهماسبی رو

یه دونه گنده ماچ کنه

 

نظرات بییندگان :