شعر کودکانه کربلا یادت هست؟

شعر کودکانه کربلا یادت  هست؟

خیمه ها ، آتش گرفته ، بی ستون مردها ، مردانه ، پرپر روی خاک روح شان در جاده ی سبز بهشت در سفر تا خانه ی خورشید پاک

شعر کودکانه کربلا یادت  هست؟

بین الحرمین

کربلا یادت و هست آن لحظه ها؟

لحظه های آتش و جنگ و نبرد

لحظه های امتحان خوب و بد

انتخاب ساده ی نامرد و مرد

*

بغض های مادرانه در گلو

چشم های کودکانه ، در هراس

آسمان ، بی ابر ، غمگین و سیاه

دست های دشمانان مانند داس

*

خیمه ها ، آتش گرفته ، بی ستون

مردها ، مردانه ، پرپر روی خاک

روح شان در جاده ی سبز بهشت

در سفر تا خانه ی خورشید پاک

*

کربلا دیروز گفتی قصه ای

از شجاعت های هفتاد و دو یار

در دل تاریخ نامت مانده سبز

خاطرات تو همیشه ماندگار

*

نظرات بییندگان :