شعر کودکانه کتاب نو

شعر کودکانه کتاب نو

مامان برام کتاب نو خریده هیچ کسی مثل این کتاب ندیده از ابر و باد و خورشید و ستاره شعرها و قصه های تازه داره

شعر کودکانه کتاب نو

کتاب نو

مامان برام کتاب نو خریده

هیچ کسی مثل این کتاب ندیده

از ابر و باد و خورشید و ستاره

شعرها و قصه های تازه داره

کتاب من نقاشی هاش قشنگه

باغی پر از گل های رنگارنگه

برای من یه دوست مهربونه

هر چی که من می پرسم اون می دونه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :