شعر کودکانه کتاب شعر

شعر کودکانه کتاب شعر

توی کتاب شعرم شعرهای خنده داره می خونم و می خندم شادی برام می آره دونه به دونه شعراش

شعر کودکانه کتاب شعر

شعر کتاب

توی کتاب شعرم

شعرهای خنده داره

می خونم و می خندم

شادی برام می آره

دونه به دونه شعراش

شیرینه مثل قنده

هر کی اونو بخونه

خوش حال می شه می خنده

 

نظرات بییندگان :