شعر کودکانه چتر گل

شعر کودکانه چتر گل

تو باغچه مهمونی بود شاپرکا رسیدند به سوی برگ گل ها یکی یکی پریدند

شعر کودکانه چتر گل

شعر گل

تو باغچه مهمونی بود

شاپرکا رسیدند

به سوی برگ گل ها

یکی یکی پریدند

 

شب تابا که رسیدند

باغچه چراغونی شد

جیرجیرکا ساز زدند

وای هوا بارونی شد

 

گلا با گلبرگاشون

چترای رنگی ساختند

برای مهموناشون

سقف قشنگی ساختند

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :