شعر کودکانه و زیبای خروس پر طلائی از شاعر عزیزمان - مریم ماهوتی

شعر کودکانه و زیبای خروس پر طلائی از شاعر عزیزمان - مریم ماهوتی

شعر کودکانه و زیبای خروس پر طلائی از شاعر عزیزمان - مریم ماهوتیشعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر کودکانه و زیبای خروس پر طلائی از شاعر عزیزمان - مریم ماهوتیعکس نقاشی شکل کارتونی خروس, شعر خروس

خروس پر طلائی

نشسته روی پرچین

روی سرش چی داره؟

یه تاج سرخ چین چین

 

کنار مرغ و جوجه

قوقولی قو می خونه

با جوجه هاش می گرده

دنبال آب و دونه

بخوان بخوان دوباره

خروس پر طلائی

برای جوجه هایت

تو بهترین بابائی

نظرات بییندگان :