شعر کودکانه نوک مداد

شعر کودکانه نوک مداد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر کودکانه نوک مداد

شعر کودکانه. شعر مداد.مداد

نوک مداده افتاد       

شد نوک یک کبوتر

کبوتره با شادی

تو آسمون ها پر زد

با اون نوک مدادی

شعرهای زیبا نوشت

دفتر و کاغذ نداشت

 رو آسمون ها نوشت
نظرات بییندگان :