شعر کودکانه ننه سرما برای کودکان

شعر کودکانه ننه سرما برای کودکان

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما شعر کودکانه ننه سرما برای کودکان

شعر کودکانه ننه سرما برای کودکان

شعر کودکانه ننه سرما برای کودکان

ننه سرما امروز

کیسه ای داشت به دست

خسته از راه رسید

روی یک ابر نشست

 

ناگهان کیسه او

پاره شد توی هوا

پر شد از پنبه برف

ناگهان خانه ما

بچه ها خندیدند

کوچه ها زیبا شد

باز آدم برفی

همه جا پیدا شد

 

نظرات بییندگان :