شعر کودکانه مداد کوچک من

شعر کودکانه مداد کوچک من

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر کودکانه مداد کوچک من 

شعر مداد رنگی

مداد کوچک من

خیلی زرنگ و تیزه

در می ره از دست من

همیشه زیر میزه

هی می گه :« با تو قهرم 

کاش مال تو نباشم» 

حق داره ، چون تندوتند

نوکش را می تراشم

auv;,n;hki  ;,n;hk  nhsjhk

نظرات بییندگان :