شعر کودکانه مداده و کلاغه

شعر کودکانه مداده و کلاغه

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر کودکانه مداده و کلاغه

شعرکودکانه - کلاغ کارتونی

کلاغه گفت : سلام مداد چوبی

مداده گفت :« حالت چطوره ، خوبی؟

کلاغه گفت: من روی بند رختم

مداده گفت: من فامیل درختم

کلاغه گفت: بارون گرفته خیسم

مداده گفت: شعر بگو می نویسم

 کلاغه گفت: به فکر قار و قارم

خوش به حالت من که سواد ندارم


نظرات بییندگان :