شعر کودکانه شونه بود از شاعر عزیز کشورمان ناصر کشاورز

شعر کودکانه شونه بود از شاعر عزیز کشورمان  ناصر کشاورز

رفتم بالا شونه بود دندونه دندونه بود موج موهامو صاف کرد پیچید کلاف کلاف کرد اومدم پایین قیچی بود

شعر کودکانه شونه بود از شاعر عزیز کشورمان  ناصر کشاورز

شعر شانه

رفتم بالا شونه بود

دندونه دندونه بود

موج موهامو صاف کرد

پیچید کلاف کلاف کرد

اومدم پایین قیچی بود

قیچی می زد هر چی بود

اومد به خونه ما

دوست شد با شونه ما

موی منو کوتاه کرد

سرم رو مثل ماه کرد

نظرات بییندگان :