شعر کودکانه شاپرک خانم برای کودکان

شعر کودکانه شاپرک خانم برای کودکان

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما شعر کودکانه شاپرک خانم برای کودکان

شعر کودکانه شاپرک خانم برای کودکان

شعر کودکانه شاپرک خانم برای کودکان

شاپرک خانم دوباره

می پرد در خانه ما

باز هم مثل همیشه

می نشیند روی گلها

می روم آهسته بیرون

تا به او چیزی بگویم

حیف او می ترسد از من

می پرد از پیش رویم

می نشیند آن طرف تر

چشم من بر روی بالش

می شود یک شاخه گل

خانه او ، خوش به حالش

کاش می شد او بخوابد

لحظه ای بر دامن من

تا برایش خانه باشد

غنچه پیراهن من

نظرات بییندگان :