شعر کودکانه سنگ نپران بچه جان از شاعر عزیز کشورمان عباس یمینی شریف

شعر کودکانه سنگ نپران بچه جان از شاعر عزیز کشورمان  عباس یمینی شریف

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما شعر کودکانه سنگ نپران بچه جان از شاعر عزیز کشورمان عباس یمینی

 شعر کودکانه سنگ نپران بچه جان

سنگ نپران بچه جان

آهای ! آهای ! ای بچه جان

توی کوچه سنگ نپران

سنگ بزنی سر می شکنی

خدا نکرده ناگهان

سر که شکستی شر و شر

خون می ریزد از جای آن

صاحب سر داد می کشه

آی پاسبان ، آی پاسبان

می بردت کلانتری

به ضرب و زور ، کشان کشان

آنجا تو را حبس می کنند

بین تمام حبسیان

از پدرت پول می گیرند

به اسم جرم یا زیان

تا بجهی از این بلا

کندی تو فهت دفعه جان

مخر برای خود ستم

سنگ نپران بچه جان

نظرات بییندگان :