شعر کودکانه سلام

شعر کودکانه سلام

سلام به هر دل پاک به هر دل پرامید سلام به آن شب تار که عاقبت شد سفید

سلام

سلام به جنگل سبز

به آسمان آبی

به غنچه های خندان

به روز آفتابی

 *

سلام به هر ستاره

به ابر پاره پاره

به دانه ای که از خاک

درآمده،دوباره

 شعر کودکانه سلام 

 شعر کودکانه سلام

 سلام به هر دل پاک

به هر دل پرامید

سلام به آن  شب تار

که عاقبت  شد سفید

  

سلام به دشت و دریا

سلام به کوه و صحرا

سلام به روی ماهِ

بچّه های باصفا


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :