شعر کودکانه زهره برای کودکان عزیز مهدکودک از شاعر عزیزمان محمود پورهاب

شعر کودکانه زهره برای کودکان عزیز مهدکودک از شاعر عزیزمان محمود پورهاب

خواب دیدم پر زدم رفتم*من به یک سیاره دیگر*فکر می کردم که آنجا هست*از زمین سرسبزتر بهتر* شعر های کودکانه بچه گانه برای بچه های مهدکودک

شعر کودکانه زهره برای کودکان عزیز مهدکودک

شعر کودکانه, مهدکودک, شعر

خواب دیدم پر زدم رفتم

من به یک سیاره دیگر

فکر می کردم که آنجا هست

از زمین سرسبزتر بهتر

 

بود شاید نام آن زهره

یا که شاید نام دیگر داشت

چون کویری خشک و خالی بود

آفتابی گرم بر سر داشت

 

نه نسیمی مهربان در آن

نه گلی ، نه سبزه پیدا بود

نه کسی در آن قدم می زد

آه او تنهای تنها بود

 

خواستم در آن بکارم گل

داشت از شن دامنی چین دار

خواستم یک لحظه بنشینم

کو ولی یک سایه دیوار؟

کاش آن سیاره تنها

چون زمین سرسیز و زیبا بود

مادر ما این زمین ماست

کاش او هم خاله ما بود


نظرات بییندگان :