شعر کودکانه زنبور کوچک از شاعر عزیز کشورمان - رابعه راد برای بچه های مهدکودک

شعر کودکانه زنبور کوچک از شاعر عزیز کشورمان - رابعه راد برای بچه های مهدکودک

باز آن زنبور کوچک*آمد اینجا اشتباهی* شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر کودکانه زنبور کوچک از شاعر عزیز کشورمان - رابعه راد برای بچه های مهدکودک

شعر کودکانه زنبور کارتونی, زنبور کارتونی

باز آن زنبور کوچک

آمد اینجا اشتباهی

وقت گردش او می آید

خانه ما گاهگاهی

 

در اتاق کوچک ما

چرخ زد این سو و آن سو

خرد شد اعصاب بابا

از صدای وز وز او

 

پر زد و از ترس مادر

رفت تا بالای پرده

چون که او را با مگس کش

مادرم تنبیه کرده

 

او نمی خواهد بماند

چون که او می ترسد از ما

دوست دارد بازگردد

پیش گلها ، توی صحرا

  

نظرات بییندگان :