شعر کودکانه رفتم به صحرا

شعر کودکانه رفتم به صحرا

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

رفتم به صحرا

شعر کودکانه قورباغه کارتونی

رفَتم به صحرا

دیدم قورباغه

گفتم: قورباغه

 دمَاغت چاقه؟

رفتم به صحرا

دیدم مارمولک

گفتم: مارمولک

عیدت مبارک

نظرات بییندگان :