شعر کودکانه رفتم بالا چراغ بود از ناصر کشاورز

شعر کودکانه رفتم بالا چراغ بود از ناصر کشاورز

رفتم بالا چراغ بود دستش زدم چه داغ بود شکل گلابی های توی باغ بود اومدم پایین کلید بود

شعر کودکانه رفتم بالا چراغ بود از ناصر کشاورز

لامپ کارتونی

رفتم بالا چراغ بود

دستش زدم چه داغ بود

شکل گلابی های توی باغ بود

 

اومدم پایین کلید بود

رنگ تنش سفید بود

دستش زدم یه تیک کرد

اتاقمو تاریک کرد

 

نظرات بییندگان :