شعر کودکانه دندان

شعر کودکانه دندان

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر کودکانه دندان

شعرکودکانه.شعر دندان.دندان

شبی آمد سراغم

چه دردی ! درد دندان

نخوابیدیم تا صبح

من و بیچاره مامان

نگاهم اول صبح

به یک آیینه افتاد

لپ سمت چپم بود

شبیه توپ پر باد

پدرجانم به من گفت

چرا پف کرده ای تو؟

 مگر با نیش زنبور

تصادف کرده ای تو؟
نظرات بییندگان :