شعر کودکانه خداکیست از ساعر عزیز کشورمان پروین دولت آبادی

شعر کودکانه خداکیست از ساعر عزیز کشورمان  پروین دولت آبادی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

 شعر کودکانه خدا کیست

شعر کودکانه خدا کیست مادر

به مادر گفتم آخر این خدا کیست

که هم در خانه ما هست و هم نیست

تو گفتی مهربان تر از خدا نیست

دمی از بندگان خود جدا نیست

چرا هرگز نمی آید به خوابم

چرا هرگز نمی گوید جوابم

نماز صبحگاهت را شنیدم

تو را دیدم خدایت را ندیدم

به من آهسته مادر گفت : فرزند

خدا را در دل خود جوی یک چند

خدا در بوی و رنگ گل نهان است

بهار و باغ و گل از او نشان است

خدا در پاکی و نیکی است فرزند

بود در روشنهائیها خداوند

به هر کاری دل خود با خدا دار

دل کس را ز بی مهری میازار

نظرات بییندگان :