شعر کودکانه جمجمک برگ خزون

شعر کودکانه جمجمک برگ خزون

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر کودکانه جمجمک برگ خزون

شعر کودکانه جمجمک برگ خزون

جُمجُمَک، برگ خَزون

مادرم زینب خاتون

گیس داره قدِّ کمون

از کمون بلندتره

از شَبَق مِشکی تَره

گیس اون شونه می خواد

شونه ی فیروزه می خواد

حمومِ هر روزه می خواد

نظرات بییندگان :