شعر کودکانه بچه ها بیایین دست بزنیم

شعر کودکانه بچه ها بیایین دست بزنیم

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر کودکانه بچه ها بیایین دست بزنیم

شعر کودکانه بچه ها بیایین دست بزنیم

گربه ميگه: ميو ميو

سگه مي گه: بدو بدو

آب چشمه ها شورن

ماهياي توش كورن

حالا كه بلبل مي خونه،

حالا كه بابا بيرونه،

حسني كه باغ داره،

بَرّ ه ي چاق داره،

بچّه ها بياين دست بزنيم

حسني چي كار داره

نظرات بییندگان :