شعر کودکانه آقای ناظم

شعر کودکانه آقای ناظم

آقای ناظم حالت چطور است شکر خدا که پای تو نشکست

شعر کودکانه آقای ناظم

شعر ناظم مدرسه

آقای ناظم

حالت چطور است

شکر خدا که

پای تو نشکست

 

وقتی دم در

سر خورد پایت

من غصه خوردم

خیلی برایت


گریه نکردی

با آن همه درد

یک بچه ی بد

از خنده غش کرد


اما تو خوبی

خوش تیپی و چاق

عیبی ندارد

هستی بداخلاق

نظرات بییندگان :