شعر کبوتر

شعر کبوتر

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما


شعر زیبای کبوتر

دو بال نقره ای را باز کردی

ز روی بام ما پرواز گردی

تو تا آن دور دور دور رفتی

کجا ؟ تا سرزمین نو رفتی

گشودی بال در آن دشت آبی

در آن تابنده روز آفتابی

چو برگردی به بام خانه ی ما

شوی مهمان آب و دانه ی ما

بیا ای پیک آزادی کبوتر

چه از آزادی و شادی است بهتر؟


شعر کوتاه شعر کودکانه  شعر کوتاه زیبا شعر بچه ها  شعر بچه گانه شعر بچه  شعر برای کودکان شعر زیبا کودکانه  اشعارکودکانه اشعار کودکان اشعار کودکانه قدیمی اشعار کودکانه مصطفی رحماندوست  سایت کودکان ما


نظرات بییندگان :