شعر شنیدنی - 5

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر شنیدنی

یک ، یک دوستي داشتم

دو، دوستش مي داشتم

سه، سپاس گزارم

چهار، چاره ندارم

پنج، پنجه ي آفتاب

شيش، شيشه ي عمرم

هفت، هفت تير به دستم

هشت، هشت ساله دختر

نُه، نوروزِ امسال

ده، ده ساله دختر

يازده، ريزه ميزه

دوازده، گل ميريزه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :