شعر شنیدنی - 4

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر شنیدنی از رشد کودک

رفتم لَبِ رودخونه

ديدم بُلبُل مي خونه

گفتم: بُلبُل ديوونه

بيا بريم به خونه

قليون برات چاق كنم

دودِشو هوا كنم

بابام رفته مدينه

سر خاكِ سکینه

اي مرغ پر طلايي

امشب كجا ميخوابي؟

سَر حرمِ پيغمبر

صلوات بر محمّد

*

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :