شعر شنیدنی از رشد کودک - 7

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر شنیدنی

مرغک خوبی داشتم

خوب نگهش می داشتم

شغاله اومد و بردش

سر پا نشست و خوردش

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :