شعر سرنوشت از عباسعلی یوسفی پناهی

شعر سرنوشت از عباسعلی یوسفی پناهی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر سرنوشت از عباسعلی یوسفی پناهی

پرتقال خونی بزرگ گفت:

" من؛ از تمام میوه ها سرم!"

موز گفت:" اشتباه می کنی

من که بهترم"

ناگهان یکی رسید

خسته بود

پرتقال خونی  اول ازهمه

 قاچ شد 

 بعد موز ...

چند لحظه ای گذشت

نه جناب موز مانده بود

نه جناب پرتقال

زندگی دقیقه ای است

بی خیال


شعر کوتاه شعر کودکانه  شعر کوتاه زیبا شعر بچه ها  شعر بچه گانه شعر بچه  شعر برای کودکان شعر زیبا کودکانه  اشعارکودکانه اشعار کودکان اشعار کودکانه قدیمی اشعار کودکانه مصطفی رحماندوست  سایت کودکان ما


نظرات بییندگان :