شعر زیبای هیچانه از شاعر عزیز کشورمان مصطفی رحماندوست

شعر زیبای هیچانه از شاعر عزیز کشورمان مصطفی رحماندوست

جامع ترین و کاملترین سایت تخصصی کودکان-زیبا ترین اشعار و ترانه های کودکانه

شعر زیبای هیچانه از شاعر عزیز کشورمان مصطفی رحماندوست

اتل متل یه بچه

بچه که نه تربچه

رفت و نشست تو باغچه

گفت که منم یه غنچه
تربچه ، غنچه می شه ؟

نه ، نه ، نه ، نمی شه
تربچه جان کجایی

غنچه که نه ، بلایی
بله و بلا ، بلاچه

غنچه ، کچل کلاچه


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :