شعر زیبای هوای بهاری سروده یکی از شاعران عزیز کشورمان

شعر زیبای هوای بهاری سروده یکی از شاعران عزیز کشورمان

جامع ترین و کاملترین سایت تخصصی کودکان-زیبا ترین اشعار و ترانه های کودکانه شعر زیبای هوای بهاری سروده یکی از شاعران عزیز کشورمان

شعر زیبای هوای بهاری سروده یکی از شاعران عزیز کشورمان

باد از راه آمد
ابر باخود آورد
آسمان را با ابر
ذرّه ذرّه پر کرد

چادرش را دنیا 
برسرخود پوشید
گُم شد آن بالاها 
نورِگرم خورشید 

برق زد ، رعد آمد
مثل شیری غرید
ابرها ترسیدند
باز باران بارید

خاک ، آرام آرام 
آبِ باران را خورد 
باد آمد ، هو هو
ابر را با خود برد 

بازهم پیدا شد 
خنده های خورشید
آسمان آبی شد 
باز هم گل خندید

مهدکودک,شعر کودک,شعرکودکانه,ترانه کودکانه,داستان کودکانه,لالایی,متن شعر,شعر زیبا,اشعار کودکانه,اشعار زیبا

نظرات بییندگان :