شعر تلویزیون - 4

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

خونه مادربزرگه

خونه مادربزرگه

هزار تا قصه داره

خونه مادربزرگه

شادی و غصه داره

خونه مادربزرگه حرفهای تازه داره

خونه مادربزرگه

گیاه و سبزه داره

کنار خونه ما

همیشه سبزه زاره

دشتاش پر از بوی گل

اینجا همش بهاره

دل وقتی مهربونه

شادی می آد میمونه

خوشبختی از رو دیوار

پر می کشه به خونه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :