شعر تلویزیون - 2

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

آقای ایمنی

برپا ، برجا

بفرمائید بچه ها

امروز درس چی داریم؟

درس ایمنی داریم

حالا بگو عزیزم

فرزند نازنینم

وقتی خونه رسیدی

بوی گازو شنیدی

اول چه کار باید کرد ؟

چه کاری نباید کرد؟

پنجره ها رو وا کرد

کلید برق و نزد

چون گاز شده منتشر

خونه میشه منفجر

*

ای زری عزیزم

من خیلی تند و تیزم

بشین اینجا تا برم

برات چائی بریزم

انگار تو هستی مهمون

من هم میشم مامان جون

*

انگار داره بو می آد

بو از اون تو می آد

چی شد گل باغ امید

کارت به اینجا کشید؟

دیدم اجاق خاموشه

کتری چائی روشه

تا کبریت و کشیدم

دیگه هیچی ندیدم

حالا سه چهار پنج روزه

تنم داره می سوزه

بی احتیاط شیطون

حالا شده پشیمون

چون به جای دبستان

اومده بیمارستان

از آقای ایمنی

درسی باید بگیری

توصیه های او را

جدی باید بگیری

با وسایل گازی

نباید کرد بازی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :