شعر تلویزیون - 1

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

بابا برقی

اسمم بابا برقیه

می دونی کارم چیه

دلم می خواد همه جا

مصرف برق کم باشه

تا برقمون قطع نشه

مصرف بی رویه

کار خیلی بدیه

موقع پخش کارتون

برق تلویزیون

اگه یه دفعه بره

حوصله مون سر می ره

هرگز نشه فراموش

لامپ اضافی خاموش

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :