شعر بسیار زیبا و قدیمی علی مردان خاناز شاعر کشورمان - ایرج میرزا

شعر بسیار زیبا و قدیمی علی مردان خاناز شاعر کشورمان  - ایرج میرزا

شعر بسیار زیبا و قدیمی علی مردان خان از شاعر کشورمان - ایرج میرزا شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعر بسیار زیبا و قدیمی علی مردان خان از شاعر کشورمان  - ایرج میرزا

علی مردان خان, شعر علی مردان خان,کودکانه

داشت عباس قلی خان یک پسری

پسر بی ادب و بی هنری

اسم او بود علی مردان خان

کلفت خانه ز دستش به امان

هر چه می گفت له له لج می کرد

دهنش را به له له کج می کرد

هر چه می دادند می گفت کم است

مادرش مات که این چه شکم است

هر کجا لانه گنجشکی بود

بچه گنجشک درآوردی زود

پشت کالسکه مردم می جست

دل کالسکه نشین را می خست

هر سحرگه دم در بر لب جو

بود چون کرم به گل رفته فرو

بس که بود آن پسره خیره و بد

همه از او بدشان می آمد

نه پدر راضی بود از او نه مادر

نه معلم نه له له نه نوکر

ای پسر جان من این قصه بخوان

تو نشو مثل علی مردان خان

 

نظرات بییندگان :