شعر امام رضا از یکی از شاعران عزیز کشورمان

شعر امام رضا از یکی از شاعران عزیز کشورمان

امروز از پشت ضریح آهسته بوسیدم تو را دور تو پرپر می زدم همراه با پروانه ها

شعر امام رضا از یکی از شاعران عزیز کشورمان 

امام رضا.شعر کودکانه.شعر امام رضا

آقا شما مثل گلی

من می شوم پروانه ات

از راه دوری آمدم

مهمان شوم در خانه ات 


امروز از پشت ضریح

آهسته بوسیدم تو را

دور تو پرپر می زدم

همراه با پروانه ها 


من هم به دنیا آمدم

در روز میلاد شما

آن وقت بابایم گذاشت

اسم مرا آقا رضا


شعر کوتاه شعر کودکانه شعر کوتاه زیبا شعر بچه ها شعر بچه گانه شعر بچه شعر برای کودکان شعر زیبا کودکانه   اشعارکودکانه اشعار کودکان اشعار کودکانه قدیمی اشعار کودکانه مصطفی رحماندوست داستان کودکانه داستان بچه گانه قصه شب قصه بچه گانه داستان برای کودکان داستان برای بچه ها

نظرات بییندگان :