شب قدر

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شب قدر برای بابام دعا می کنم.

در شب قدر برای پدری که پایش شکسته و عمل شده و خانه نشین شده دعا می

خوانم که حالش خوب شود و دیگر بچه های عزیزش نگرانش نباشند . آمین.

*

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :