سیب خوشمزه - محمود پور وهاب

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

سیب خوشمزه

هاهاها هوهوهو

باد آمد باد آمد

در باغ سیب ما

شاد آمد شاد آمد

این شاخه آن شاخه

لرزید از دست باد

یک سیب خوشمزه

در جوی آب افتاد

آب آن را شر شر شر

با خود تا صحرا برد

یک گاو خال خالی

آن را بو کرد و خورد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :