سلام بی صدا - جعفر ابراهیمی - شاهد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

سلام بی صدا

از بوی گل ها پر شده

هر گوشه از دنیای ما

لبخند خوب زندگی

پیداست بر گلبرگها

*

هر برگ هر گلبرگ گل

مثل سلامی بی صداست

هر غنچه و هر برگ گل

یک هدیه از سوی خداست

*

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :